Marijke van Duin

De grootste angst…

Wat is de grootste menselijke angst? Doodsangst? Misschien voor sommigen. Maar de grootste angst is een andere. Die is verborgen, blijft bij de meesten onbewust, en is daarom zo invloedrijk. Mogelijk is deze angst trouwens wel verbonden met doodsangst. Over…

Megalomaan in het kwadraat

Karlheinz Stockhausen – (Aus) Licht Megalomaan in het kwadraat Vol verwachting toog ik naar Aus Licht – het pièce de résistance van het Holland Festival dit jaar. Een productie van drie dagen met een compilatie van Stockhausen’s opera / muziektheater…

Oecumene en klimaatverandering

Oecumene en klimaatverandering Het woord ‘oecumene’ duidt de onderlinge samenwerking van christelijke kerken aan, zowel nationaal en regionaal als wereldwijd. In ons land zijn de meeste kerken lid van de Raad van Kerken in Nederland, een overlegorgaan met diverse beraad-…