Marijke van Duin

De grootste angst…

Wat is de grootste menselijke angst? Doodsangst? Misschien voor sommigen. Maar de grootste angst is een andere. Die is verborgen, blijft bij de meesten onbewust, en is daarom zo invloedrijk. Mogelijk is deze angst trouwens wel verbonden met doodsangst. Over…