Marijke van Duin

Klimaat commentaar 1.

Welvaart en destructie Op 28 oktober organiseerde de Raad van Kerken een bijeenkomst over klimaat, een InspiratieTafel. Sprekers waren onder meer klimaatwetenschapper van het eerste uur Pier Vellinga, oud-premier Jan Peter Balkenende en Erik Borgman. De laatste, een spraakmakend RK…