Marijke van Duin

Oecumene

Interviews en blogs

https://www.oikoumene.org/blog/for-real-lets-get-inspired-from-each-others-cultures-at-cop26-and-beyond https://www.nieuwwij.nl/interview/wij-mogen-onze-belangrijke-morele-invalshoek-niet-vergeten/’ https://www.kn.nl/verdieping/analyse/na-cop26-dringen-kerken-aan-op-klimaatsolidariteit-de-sterkste-schouders-moeten-de-zwaarste-lasten-dragen/

Oecumene en klimaatverandering

Oecumene en klimaatverandering Het woord ‘oecumene’ duidt de onderlinge samenwerking van christelijke kerken aan, zowel nationaal en regionaal als wereldwijd. In ons land zijn de meeste kerken lid van de Raad van Kerken in Nederland, een overlegorgaan met diverse beraad-…