Marijke van Duin

Het UFO-raadsel

Sinds een paar jaar verdiep ik me in het UFO-raadsel. Of moet ik zeggen: raadsels? Nog nooit heb ik zo’n gecompliceerd doolhof meegemaakt. Een mens zou er bijkans gek van worden.

Voordat ik verder schrijf, eerst de spelregels: het UFO-gebeuren valt wat mij betreft niet in de categorie ‘geloof’, maar in de categorie ‘aanname’. Ik ‘geloof’ dan ook niet in UFOs of buitenaardse wezens (ETs), maar neem dat soort zaken al dan niet voor waar aan, vanuit de behoefte het fenomeen zo rationeel mogelijk te benaderen.

Wat speelt er?

Al decennia, en zelfs eeuwen, zien mensen dingen in de lucht: niet-geïdentificeerde vliegende objecten, oftewel UFOs. Bekend is het voorval in Roswell, VS, in 1947. En zo zijn er vele voorvallen, verhalen, en tegenwoordig gelukkig ook foto’s en video’s. Kijk op internet en het doolhof openbaart zich. Wees kritisch, want er staat een hele hoop onzin op internet: zelf gemaakte filmpjes, bewerkte foto’s et cetera. Maar onder het materiaal dat redelijk betrouwbaar lijkt, zijn NASA-opnamen, interviews met astronauten, piloten, militairen en politieagenten. Kortom, mensen die beroepshalve getraind zijn om nuchter en kalm te blijven en goed te observeren.

Er zijn tegenwoordig veel UFO-onderzoeksinstituten en –journalisten. Uit hun werk blijkt dat van de circa 1 miljoen UFO-meldingen per jaar wereldwijd, zo’n 95% toegeschreven kan worden aan verkeerde inschattingen. Oftewel ‘gewoon’ verklaard kan worden. Blijft over 5%, en dat is altijd nog zo’n 50.000 per jaar. Een flink aantal dus.

Wat wordt er dan zoal in de lucht gezien? Gekleurde lichtgevende bollen, metallic schijven, grote ‘schepen’, sigaarvormige objecten en nog veel meer. Ook worden zo nu en dan merkwaardige objecten op de grond waargenomen, waaruit – volgens sommigen – vreemde wezens stappen. Ook beweren vele tienduizenden mensen ontvoerd en onderzocht te zijn door ETs. Naar al deze dingen wordt tegenwoordig serieus onderzoek gedaan, maar daar horen we maar heel weinig over in de reguliere media.

Althans, tot voor kort: het Pentagon gaf in december 2017 aan dat het de afgelopen jaren een onderzoeksproject naar UFOs heeft gehad. En volgens sommigen loopt dat project nog steeds door. De belangrijkste officiële bevindingen: UFOs bestaan, en materiaal van UFOs is in het bezit van het Pentagon of verwante instellingen (dat is me niet helemaal duidelijk geworden). Toch is ook deze uitlating eenmalig geweest; een serieuze follow up heb ik tot nu toe niet kunnen ontdekken.

Dan de andere kant. Allereerst de gangbare westerse wetenschap. Die is sinds een jaar of tien, vijftien officieel bezig met onderzoek naar buitenaards leven. Zo speurt het SETI Instituut (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) het heelal af, op zoek naar ‘verdachte’ (radio)signalen. Ook is er de niet-aflatende zoektocht naar planeten in de leefbare zone, waarvan er steeds meer ontdekt worden. Voor UFOs heeft de wetenschap geen tijd, geen ruimte, geen interesse. Dat fenomeen wordt grosso modo afgedaan als onzin.

Ten tweede de burgerlijke machthebbers. Als regeringen zich al uitlaten over het UFO-fenomeen, dan is dat meestal ontkennend, hooguit een enkele keer ambigu. Het Disclosure Project van de Amerikaanse arts Stephen Greer, kreeg tijdens een hearing in het Amerikaanse Congres te horen dat er tot op heden niets bekend is over buitenaards leven.

Maar datzelfde Disclosure Project beweert iets geheel anders. Namelijk dat er wel degelijk buitenaards leven is en dat ETs de aarde hebben bezocht. Sterker nog, de UFO die in 1947 in Roswell zou zijn gecrasht, was echt en buitenaards, en is ‘terug-ontwikkeld’ (reverse engineered), zodat (een deel van) de technologie in aardse – Amerikaanse – handen is gevallen. President Eisenhower was daarvan op de hoogte volgens de Disclosure-onderzoekers. Daarna zijn in de VS vele vliegende schotels nagebouwd in geheime, pikzwarte, illegale projecten die ver boven top secret opereren. Daarom weten zelfs Amerikaanse presidenten en overheidsdiensten uit latere jaren daar het fijne niet van. De mensen die dat wel weten behoren tot een geheime elite, bestaande uit individuen uit bedrijfsleven, wetenschap en enkele (overheids)instanties. Als klap op de vuurpijl zijn ETs volgens sommigen niet alleen op aarde, maar hebben zij een convenant gesloten met deze aardse elite, van waaruit in feite de aardse politiek wordt bestierd.

Stephen Greer heeft mensen die in bovengenoemde geheime projecten werk(t)en uitgenodigd om opening van zaken te geven. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal zeer interessante interviews. Op mij komen deze interviews authentiek over. Maar aannemen dat deze mensen de waarheid spreken is nog wel wat anders. Want dat zou betekenen dat we in een geheel andere wereld leven dan ik althans tot nu toe heb aangenomen.

Er zijn ook mensen die stellen dat er helemaal geen sprake is van buitenaardse technologie, maar van puur aardse UFO-technologie, die vanaf de Tweede Wereldoorlog in geheime projecten ontwikkeld is. Net zoals indertijd de waterstofbom en atoombom, met de hulp van geniale Nazi-wetenschappers dus. Alleen zijn die bommen niet voor het publiek verborgen gebleven (sic), en de UFO-technologie wel. Waarom? Omdat het zou gaan om anti-zwaartekracht-technologie die het gehele aardse verdienmodel (fossiele brandstoffen!) overhoop zou gooien. Wederom is er dus sprake van een geheime elite, maar dan een puur aardse.

Dit alles laat een enorm spanningsveld zien. Ergens daarbinnen moet de realiteit zich afspelen. Laten we de boel eens op een rijtje zetten. De mogelijkheden zijn:

  • De westerse wetenschap heeft gelijk. Er is (nog) geen buitenaards leven ontdekt. Alle mensen die iets gezien hebben of menen te zijn ontvoerd, zijn van lotje getikt.
  • Er is geen enkel geheim project rond UFOs of anti-zwaartekracht, want alle meldingen zijn onzin. Dus is er ook geen geheime elite of iets van dien aard.
  • De westerse wetenschap is doof en blind en kan niet buiten de door haarzelf gecreëerde, geijkte paden denken. Om overeind te blijven moet zij het UFO-fenomeen wel ontkennen. De mensen die iets hebben gezien of meegemaakt spreken de waarheid.
  • Er zijn inderdaad buitenaardse UFOs op aarde geland of gecrasht (uit de lucht geschoten volgens sommigen), waarna buitenaardse, geavanceerde technologie in aardse handen is gevallen. De UFOs die gezien worden zijn voor een deel buitenaards, en voor deel aards.
  • Er zijn nooit buitenaardse UFOs op aarde geweest, maar er is op aarde wel anti-zwaartekracht technologie ontwikkeld, resulterend in aardse UFOs die soms worden waargenomen.
  • Als één van de twee punten hierboven waar is, dan moet er sprake zijn van een geheime elite. Want er moet een (kleine) groep mensen zijn die de UFO-technologie heeft (terug)ontwikkeld en/of ervan weet.
  • Het grote aantal ontvoeringen waarvan melding wordt gemaakt, heeft inderdaad plaatsgevonden en is uitgevoerd door ETs.
  • De ontvoeringen hebben plaatsgevonden, maar zijn uitgevoerd door mensen en/of robots in het kader van aardse, geheime projecten.
  • Beide bovengenoemde punten zijn waar.

En dan nu de interpretatie.

Laat ik beginnen met op te biechten dat ik ooit, jaren geleden, een UFO heb gezien in de vorm van een groen lichtgevend, sigaarvormig vliegend voorwerp. Het was een zomeravond in Goes en ik stond op het balkon van mijn ouderlijk huis. Ik had niet gedronken en ook geen drugs gebruikt. Aan de noordelijke hemel vloog op aanzienlijke afstand een langwerpig object, dat heel groot moet zijn geweest. Ter plekke heb ik staan afvinken: meteoor – nee (het ding vloog schuin omhoog), straaljager – nee, passagiersvliegtuig – nee, helikopter – nee, ballon – nee, et cetera. De volgende dag heb ik een melding gedaan bij de dichtstbijzijnde sterrenwacht, in Brabant.

Ten tweede kom ik uit een gezin waar de wetenschap heel hoog staat aangeschreven. Mijn vader was een wetenschapper, zij het een gamma, en diverse ooms van zowel vaders- als moederskant zijn (waren) bètawetenschappers. Uit pure interesse volg ik al decennialang de ontwikkelingen in de kwantumfysica en astronomie. Voor een leek ben ik vermoedelijk aardig op de hoogte van wat zich daar afspeelt.

De patstelling waarin het UFO-fenomeen zich bevindt ervaar ik als uitermate ergerlijk. Ergens binnen de negen genoemde punten zit de waarheid verstopt. Maar hoe en waar? Enerzijds ben ik niet geneigd de wetenschap zomaar af te serveren, anderzijds ben ik ook niet geneigd aan te nemen dat miljoenen mensen, waaronder goed getrainde professionals, collectief aan waanvoorstellingen lijden. Mijn instinct zegt me dat de mensen die geïnterviewd zijn in het kader van het Disclosure Project (zie ‘Unacknowledged’) niet liegen. Mogelijk vertellen ze niet de hele waarheid, dat zou kunnen. Maar van a tot z uit de duim gezogen? Daarvoor zijn hun getuigenverklaringen mijns inziens te beladen.

Als we aannemen dat de miljoenen ooggetuigen wereldwijd voor het merendeel geestelijk gezond zijn, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel er is inderdaad buitenaards intelligent leven dat zich hier laat zien – en dan is het een grof schandaal dat dat zo lang verborgen is gehouden. We zullen in dat geval als de wiedeweerga onze aardse identiteit moeten herijken. Ofwel de UFO anti-zwaartekracht technologie is vanaf het allereerste begin op aarde ontwikkeld. Ook dan is het een grof schandaal dat dat zo lang verborgen is gehouden. Met dergelijke technologie hadden heel veel aardse problemen allang opgelost kunnen worden.

In beide gevallen kan het niet anders of er is sprake van een ongrijpbare elite die ergens achter de schermen aan onzichtbare touwtjes trekt. Een misselijkmakend, beangstigend idee. Wellicht zijn alle UFOs inderdaad van aardse origine en worden ze ingezet om drugs te smokkelen, ter financiering van gitzwarte (wapen?)projecten en voor private verrijking. En wellicht vinden er in die dingen illegale proeven op mensen plaats, als een stiekeme voortzetting van duistere (Nazi-)praktijken. Een andere mogelijkheid is dat ETs achter de schermen aan de touwtjes trekken en wij mensen slechts figuranten zijn. Of dat slecht is staat te bezien – zo’n hoge pet heb ik inmiddels niet meer op van de gemiddelde intelligentie van de mensheid, na decennia lang getuige te zijn geweest van hopeloos falend klimaatbeleid, nucleaire bewapeningswedlopen, oorlogen en wat dies meer zij.

Mocht een van deze scenario’s waar zijn, dan is dat slecht nieuws voor de westerse wetenschap. Die blijkt dan namelijk achter de feiten aan te lopen, in plaats van ze te ontsluieren.

Als we daarentegen aannemen dat de westerse wetenschap de waarheid het dichtst benadert, dan betekent dat dat grote groepen mensen last hebben van waanvoorstellingen. Of wellicht van projecties uit het onbewuste – een Jungiaanse visie waar ik op zichzelf niet vies van ben. Het gegeven dat zulke projecties of waanvoorstellingen in veel gevallen collectief plaatsvinden, maakt de situatie nog alarmerender. Het lijkt me dan ook van het allergrootste belang om een breed, wereldwijd onderzoek te starten naar de oorzaken van deze collectieve ontsporing. Leven veel mensen in een halve droomtoestand? Een toestand van escapisme, omdat het werkelijke leven ze te zwaar valt? Zo’n constatering zou in zekere zin nog dramatischer zijn dan de eerder genoemde. Wel blijft dan de vraag waar de foto’s en de video’s vandaan komen.

Nu heb ik nog steeds niet aangegeven waar ik zelf sta. En dat doe ik ook niet, omdat ik het niet kan. Aannemen dat de westerse wetenschap achter de feiten aanloopt, is nogal wat. Aannemen dat miljoenen mensen aan waanvoorstellingen lijden, is ook nogal wat. Voorlopig worstel ik maar verder met het enorme spanningsveld dat het UFO-vraagstuk de wereld oplevert. Waar de uitgang zit weet ik niet. Wie het wel weet mag het zeggen.

(bewerkt januari 2018)