Marijke van Duin

Klimaat commentaar 1.

Welvaart en destructie

Op 28 oktober organiseerde de Raad van Kerken een bijeenkomst over klimaat, een InspiratieTafel. Sprekers waren onder meer klimaatwetenschapper van het eerste uur Pier Vellinga, oud-premier Jan Peter Balkenende en Erik Borgman. De laatste, een spraakmakend RK theoloog, legde uit wat de pauselijke encycliek Laudato Si’ bedoelt te zeggen. Andere gasten waren topmensen uit het bedrijfsleven (Shell, TaTaSteel, VNO-NCW, Rabobank e.a.) de ngo-wereld (Natuur en Milieu, Hivos e.a), de overheid (klimaatgezant Michel Rentenaar, CU-politica Carla Dik-Faber e.a.), de pers (NRC, De Correspondent e.a.), kerken (preses PKN, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk e.a.) en jongeren (NJR-afgevaardigde naar de VN, studenten en scholieren).

De bedoeling was elkaar nu eens niet de maat te nemen, maar interactie aan te gaan. En dat lukte aardig.

In één van de gespreksgroepen zat NRC-redacteur Paul Luttikhuis. Hij schrijft sinds jaar en dag over klimaat. Zijn laatste onderzoek behelst het verband tussen de huidige vluchtelingenproblematiek en klimaatverandering. Wij denken bij de Syrische vluchtelingen aan politieke onenigheid: Assad moet weg. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Het land heeft ruim zes jaar extreme droogte gekend, een situatie die voorspeld is in de klimaatwetenschap. Dat, plus Assads slechte landbouwbeleid, heeft gemaakt dat veel boeren naar de stad zijn gevlucht. Daar was niet genoeg werk, waarmee de kiem van opstand was geboren. Vergelijkbare scenario’s gaan ook op voor andere landen, bijvoorbeeld Soedan. Inmiddels heeft het artikel van Luttikhuis in de NRC gestaan.

Een paar dagen na het lezen van het artikel werd ik geconfronteerd met de laatste cijfers van de internationale wapenhandel. Via wapenbeurzen exporteren de rijke landen, inclusief Nederland, jaarlijks voor vele miljarden euro’s aan wapens, ook aan landen als Syrië, Libië en Irak.

Er begon zich een plaatje in mijn hoofd te vormen…

Niet alleen verpesten wij rijke landen met onze levensstijl en uitstoot van broeikasgassen het leefmilieu van andere landen. Nee, we gooien er ook nog eens een zooitje wapens tegenaan. Zo kunnen de ongelukkigen elkaar ter plekke uitmoorden, terwijl wij er lekker aan verdienen. Handig.

Helaas, de laatste tijd lukt het een paar overlevers de EU te bereiken. Natuurlijk wordt daar flink over geklaagd, want het was eigenlijk niet de bedoeling dat wij hier last van de situatie zouden krijgen.

Toch?

13 november 2015