Marijke van Duin

Biografie

Muziek

Mijn muziekbiografie is te vinden op www.piano-zang.nl

===========================================================================

Doopsgezinden

Sinds 1990 werk ik part time voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS, het landelijk bureau van de doopsgezinden in Nederland), achtereenvolgens als:

1990 – 1999

Notulist van het landelijk bestuur en diverse raden en commissies / assistent van de bestuurssecretaris.

1999 – 2011

Hoofdredacteur van het tweewekelijks blad Algemeen Doopsgezind Weekblad, later Doopsgezind NL.

2012 – 

Eindredacteur van het nieuwe maandblad Doopsgezind NL en de tweewekelijkse nieuwsbrief Doopsgezind NU. Per 2023 is het maandblad omgedoopt tot Mondig.

www.doopsgezind.nl

===========================================================================

Psychologie

Driejarig opleiding ‘De psychologie van Carl Gustav Jung’, door Karen Hamaker-Zondag te Amstelveen, 2012-2015/16. Plus verdiepingsjaar Jung en mythologie 2016/17.

www.asfaloth.nl/site/jungiaanse-psychologie

===========================================================================

Oecumene, klimaat en duurzaamheid

Sinds 1995 ben ik betrokken bij de internationale oecumene op het dossier klimaatverandering. Naast vele kleinere (werk)conferenties, hoofdzakelijk in Genève en Brussel, waren de belangrijkste oecumenische en seculiere conferenties:

1995

Eerste Europese milieu- en klimaatconferentie van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) in Mühlheim, Duitsland. Afgevaardigde namens de ADS.

Lid van de Raad van Kerken in Nederland, werkgroep Kerk en Milieu, namens de ADS. Dit blijft zo tot 2012.

1996

CEC-CCEE Europese milieuconferentie, Eichstätt, Duitsland.

1997

Tweede Europese Oecumenische Assemblee in Graz, Oostenrijk, namens de ADS en als lid van Kerk en Milieu (RvK). Betrokken bij de voorbereiding van de oprichting van het Europees Christelijk Milieu-netwerk (ECEN).

1998

Oprichting en eerste Assemblee van ECEN in Vilemov, Tsjechië.

Achtste Assemblee van de Wereldraad van Kerken, Harare, Zimbabwe. Afgevaardigde namens de ADS.

1999

Tweede Assemblee van ECEN in Loccum, Duitsland. Verkozen tot leider van de klimaatwerkgroep en daardoor q.q. lid van het bestuur (enabling team) van ECEN. Dit blijft zo t/m september 2012.

Hoewel ECEN oecumenisch is, organiseert de Europese RK Bisschoppenconferentie (CCEE) gedurende een aantal jaren eigen milieuconferenties. Een aantal daarvan heb ik bezocht als vertegenwoordiger van ECEN en/of CEC.

2000

Uitnodiging van de Wereldraad van Kerken om deel te nemen aan zijn internationale klimaatwerkgroep die de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties (UNFCCC-COPs) volgt, alsmede het traject van de UN Commission on Sustainable Development (UNCSD). Beide trajecten zijn voortgekomen uit de eerste VN-conferentie op het gebied van milieu en economie, de United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), in 1992 in Rio de Janeiro. De Wereldraad van Kerken heeft al sinds de jaren 70 programma’s op dit gebied. Tijdens en naast de VN-conferenties organiseert de Wereldraad oecumenische vieringen en side events, en heeft spreekrecht tijdens de laatste plenaire zitting. Als lid van de klimaatwerkgroep werk(te) ik in de praktijk nauw samen met andere ngo’s en binnen de VN-Energy Caucus.

Deelname UNFCCC COP 6 in Den Haag, o.l.v. toenmalig minister Jan Pronk. Dit was mijn eerste COP.

2001

Eindredactie Klimaatdossier ECEN.

Derde CCEE-milieuconferentie in Badin, Slovenië. Afgevaardigde namens ECEN.

Derde ECEN Assemblee in Raubichi, Wit-Rusland.

UNFCCC COP 6b, Bonn, Duitsland.

WCC expert-conferentie klimaat, Genève, Zwitserland.

UNFCCC COP 7, Marrakesh, Marokko.

2002

PrepCom 1  (voorbereidende VN-conferentie) voor World Summit on Sustainable Development (WSSD, ook bekend als Rio+10), New York, VS.

PrepCom 2, New York, VS.

PrepCom 3, Bali, Indonesië.

UN World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg, Zuid-Afrika.

WCC consultatie West-Europa ‘Economy in the Service of Life’, Soesterberg, NL.

2003

Vierde CCEE-milieuconferentie in Wroclaw, Polen. Afgevaardigde namens de CEC.

Vierde ECEN Assemblee in Volos, Griekenland.

Twaalfde Assemblee van de CEC, Trondheim, Noorwegen.

2005

Earth Charter + 5, Amsterdam, NL.

Vijfde ECEN Assemblee in Basel, Zwitserland.

UNCSD 13, New York, VS.

2006

Zesde ECEN Assemblee in Flämslätt, Zweden.

UNCSD 14, New York, VS.

2007

UNCSD 15, New York, VS.

Derde Europese Oecumenische Assemblee, Sibiu, Roemenië.

ECEN bijeenkomst, Sibiu, Roemenië.

2008

UNFCCC COP 14, Poznan, Polen.

2009

Dertiende Assemblee CEC, Lyon, Frankrijk.

UNFCCC COP 15, Kopenhagen, Denemarken.

2010

Achtste ECEN Assemblee in Praag, Tsjechië.

2011

WCC-congres ter afsluiting van het Decennium ter Overwinning van Geweld, Kingston, Jamaica.

UNFCCC COP 17, Durban, Zuid-Afrika.

2012

Negende ECEN Assemblee in Elspeet, Nederland, inclusief organisatie. Hierna een sabbatical in de periode 2013-2014.

2015

Lid van de Werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland (opvolger van Kerk en Milieu).

InspiratieTafel Klimaat, Scheveningen, Nederland, organisatie RvK.

UNFCCC COP 21, Parijs, Frankrijk.

2016

Vergadering klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken, Bethlehem, Israël (mislukt).

Elfde ECEN Assemblee in Helsinki, Finland.

Vergadering klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken, Genève, Zwitserland.

UNFCCC COP 22, Marrakech, Marokko (digitaal).

2017

Lid Werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de RvK NL (opvolger van de Werkgroep Ecologische Duurzaamheid).

Vergadering klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken, Wuppertal, Duitsland.

Ecothee 17, Chania, Kreta. Internationale conferentie over eco-ethiek en -theologie. Presentatie over klimaatpsychologie (Jung). Publicatie in The Ecumenical Review.

UNFCCC COP 23, Bonn, Duitsland.

2018

Vergadering klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken, Buenos Aires, Argentinië (digitaal).

Twaalfde ECEN-Assemblee, Katowice, Polen.

UNFCCC COP 24, Katowice, Polen.

2019

Vergadering klimaatwerkgroep WvK, digitaal.

Ecothee 19, Chania, Kreta, Griekenland. Internationale conferentie over eco-ethiek en -theologie. Presentatie over de klimaatcrisis en populisme vanuit dieptepsychologisch perspectief. Publicatie in boek Contemporary Ecotheology – Climate justice and environmental stewardship in world religions.

UNFCCC COP 25 Santiago-Chili/Madrid-Spanje (digitaal).

2020

Vanwege de coronacrisis waren alle bijeenkomsten digitaal. COP 26 werd uitgesteld naar 2021.

Tour Wereldraad van Kerken langs inheemse bevolkingsgroepen, o.a. Inuit-Alaska en Sami-Lapland, en vergadering klimaatwerkgroep (digitaal).

Dertiende ECEN-Assemblee (digitaal).

2021

Vergadering klimaatwerkgroep WvK (digitaal).

Voorzitter Netwerk Schepping & Duurzaamheid, Raad van Kerken NL. Tevens eerste auteur van visiedocument ‘Naar een duurzame toekomst’ van de RvK-NL.

UNFCCC COP 26, Glasgow, VK (digitaal).

2022

Veertiende ECEN-Assemblee (digitaal).

Vergadering klimaatwerkgroep WvK, Bad Herrenalb, Duitsland.

Elfde Assemblee Wereldraad van Kerken, Karlsruhe, Duitsland.

UNFCCC COP 27, Sharm-el-Sheikh, Egypte (digitaal).

2023

Lid Beraadgroep Samenleving Duurzaamheid en Vrede RvK NL, namens de ADS.

Relevante websites

www.raadvankerken.nl

www.ecen.org

www.ceceurope.org

www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change

http://unfccc.int/2860.php

https://sustainabledevelopment.un.org/csd.html